The Hefyd Podcast

Hefyd is my podcast about the lifes of Welsh learners – people or are learning (or have learnt) the language as adults.

In each episode I’ll be interviewing one such person, asking them about how and why they decided to learn, and finding out how the language is now a part of their lives.

Hefyd is aimed at intermediate/advanced Welsh learners, as well as fluent Welsh speakers. I’ll aim to share vocabulary to assist learners with each episode.

You can listen below, or subscribe on Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts and other apps.

If you’d like to take part or suggest a guest, please contact me! I’m always searching for interesting folk with a different angle on the experience of learning Cymraeg.

Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5 Hefyd

  Geordan Burress yw ein gwestai ym mhennod 5. Mae Geordan yn byw yn Cleveland, Ohio, UDA, a dechreuodd hi ddysgu Cymraeg ar ôl darganfod yr iaith trwy gerddoriaeth Gruff Rhys.   Yn y sgwrs mae Geordan yn esbonio sut mae hi wedi dysgu Cymraeg ar lein, a siaradodd hi am ei hymweliad â Chymru. Gallwch chi weld lluniau o daith Geordan i Gymru yma. Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd: Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts
  1. Geordan Burress, Ffan Cerddoriaeth Cymraeg o Cleveland, Ohio | Pennod 5
  2. Rosa Hunt, Gweinidog Capel o Donteg a Malta | Pennod 4
  3. Stephen Rule, y 'Doctor Cymraeg' o Sir y Fflint | Pennod 3
  4. Angharad Jones, Athrawes o Fedwas | Pennod 2
  5. Rhiannon Oliver, Actores o Benarth | Pennod 1