The Hefyd Podcast

Hefyd is my podcast about the lifes of Welsh learners – people or are learning (or have learnt) the language as adults.

In each episode I’ll be interviewing one such person, asking them about how and why they decided to learn, and finding out how the language is now a part of their lives.

Hefyd is aimed at intermediate/advanced Welsh learners, as well as fluent Welsh speakers. I’ll aim to share vocabulary to assist learners with each episode.

You can listen below, or subscribe on Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts and other apps.

If you’d like to take part or suggest a guest, please contact me! I’m always searching for interesting folk with a different angle on the experience of learning Cymraeg.

Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19 Hefyd

Ein gwestai ni y tro yma ydy Steve Dimmick, cyd-sylfaenydd (co-founder) y cwmni Doopoll, sy’n gwneud arolygon ar lein (online surveys). Cafodd e ei fagu yng nghymoedd de-ddwyrain Cymru, ac ar ôl cyfnod yn Abertawe a Llundain mae e'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Yn y pennod yma, rydyn ni’n trafod y Gymraeg yn y byd busnes a thechnoleg, yn ogystal â phrofiadau Steve o dysgu’r iaith a’i defnyddio hi gyda theulu, ffrindiau ac yn y gymuned. Hefyd yn y pennod yma rwy’n rhannau rhai o’ch atebion i’r #CwestiwnYMis ar Twitter: ‘Dysgwyr: ble rwyt ti'n defnyddio dy Gymraeg?’. Mae mwy o wybodaeth am Steve, gyda geirfa o'r pennod yma a linciau perthnasol, ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.  
  1. Steve Dimmick, Dyn Busnes o’r Cymoedd | Pennod 19
  2. Jo Heyde, Bardd o Lundain | Pennod 18
  3. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17
  4. Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16
  5. Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15