The Hefyd Podcast

Hefyd is my podcast about the lifes of Welsh learners – people or are learning (or have learnt) the language as adults.

In each episode I’ll be interviewing one such person, asking them about how and why they decided to learn, and finding out how the language is now a part of their lives.

Hefyd is aimed at intermediate/advanced Welsh learners, as well as fluent Welsh speakers. I’ll aim to share vocabulary to assist learners with each episode.

You can listen below, or subscribe on Y PodApple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsPocket Casts and other apps.

If you’d like to take part or suggest a guest, please contact me! I’m always searching for interesting folk with a different angle on the experience of learning Cymraeg.

Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17 Hefyd

Yn y pennod yma rwy'n sgwrsio gyda Joe Healy, ennillydd Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2022. Symudodd e i Gaerdydd o Lundain, er mwyn astudio yn y Prifysgol. Yn fuan iawn, roedd e wedi gwneud ffrindiau gyda Chymry Cymraeg a dechreuodd e ddysgu'r iaith. Trafodon ni sut mae siaradwyr Cymraeg yn gallu helpu dysgwyr, ei fand roc sy'n chwilio am enw (rhannwch eich syniadau!), a'r argraff positif mae pêl droed wedi gwneud o ran yr iaith. Gallwch chi weld lluniau o Joe ar fy ngwefan i. Cyflwynydd: Richard Nosworthy *** Tanysgrifiwch i bodlediad Hefyd – a gadewch adolygiad! > Y Pod, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts Dilynwch Podlediad Hefyd ar Twitter Os hoffech chi gymryd rhan yn y podlediad, cysylltwch â fi trwy'r wefan.
  1. Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn 2022 | Pennod 17
  2. Josh Osborne, Enillydd Medal y Dysgwyr | Pennod 16
  3. Rhian Howells, Awdur ac Athrawes o Ardal Abertawe | Pennod 15
  4. Helgard Krause, Almaenes a Phrif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru | Pennod 14
  5. Rhifyn arbennig: Rich ac Elin | Pennod 13